Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ger sitt stöd till kommissionären Vivian Redings förslag om rätten till tolkning och översättning för misstänkta i brottmål.

Under det svenska ordförandeskapet enades EU:s medlemsstater om att skapa ett bindande direktiv om rätten till tolkning och översättning. Ett utkast till direktiv lades fram i oktober. Förslaget fick dock kritik från såväl advokatorganisationen CCBE som kommissionären för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, Viviane Reding, för att vara allt för svagt. I mars la Reding fram ett nytt förslag, som stärker rätten till tolkning och översättning ytterligare.

Förslaget innebär bland annat att:

  • Misstänkta ska ha rätt till en skriftlig översättning av alla grundläggande dokument, inte bara en muntlig genomgång.
  • Tolk ska finans till hans inte bara i rätten, utan också för samtal med advokat och polisförhör.
  • Alla EU-medborgare ska ha rätt till juridisk rådgivning innan de avsäger sig rätten till tolkning och översättning.

Den 8 april röstade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor för Redings förslag, som nu ska läggas fram för hela parlamentet.

Läs mer om kommissionens förslag!