Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Samfundet mötte nya JK

Livlig diskussion om granskningen av kostnadsräkningar.

I slutet av april möttes representanter för Advokatsamfundet och nytillträdde justitiekanslern Anna Skarhed för ett samtal om gemensamma frågor. Vid mötet behandlades bland annat JK:s tillsyn över advokaterna och ersättningen till advokater med offentligfinansierade uppdrag. Det blev en livlig diskussion om JK:s talerätt och granskning av advokaternas kostnadsräkningar.

Från samfundet medverkade generalsekreterare Anne Ramberg, ordförande Tomas Nilsson, vice ordförande Claes Zettermarck, disciplinnämndens ordförande Lena Frånstedt Lofalk, disciplinnämndens vice ordförande Börje Samuelsson, chefsjurist advokat Maria Billing samt ställföreträdande chefsjuristerna Johan Sangborn och Helene Lövung.