Regeringen har beslutat att nominera Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg för val som ersättare för den ordinarie domaren från Sverige i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

Den ordinarie domaren från Sverige i Europadomstolen är Elisabet Fura. Hon utsågs till ledamot av domstolen 2003.

De övriga som regeringen har nominerat till posten som ersättare är professor Iain Cameron, f.d. presidenten i Svea hovrätt Johan Hirschfeldt och hovrättslagmannen Krister Thelin.

De stater som är anslutna till Europakonventionen ska numera utse kandidater som kan ersätta den ordinarie domaren från konventionsstaten, om den ordinarie domaren skulle få förhinder. Varje ansluten stat ska förse Europadomstolen med en lista som tar upp tre–fem kandidater som ersättare. Den bestämmelsen ska tillämpas enligt den nya lydelsen av artikel 26 punkt 4 i Europakonventionen, som började gälla när tilläggsprotokoll nr 14 till Europakonventionen trädde i kraft den 1 juni i år.