Polisen kan effektivisera sitt brottsförebyggande arbetet genom att fokusera sina insatser till väldefinierade, brottsintensiva platser. Det är slutsatsen av professor David Weisburds forskning.

David Weisburd har i sin forskning riktat in sig på det praktiska polisarbetet. Han hävdar att när polisen koncentrerar sig på så kallade hotspots, kan polisen uträtta betydligt mer till samma kostnad.

I dag, den 15 juni, tar David Weisburd emot priset The Stockholm Prize in Criminology för sin forskning. Prissumman är en miljon kronor.

Weisburds forskning visar att polisingripanden som riktas mot mycket små, avgränsade platser kan minska brottslighet och ordningsstörningar. Med ”hotspots” avses en specifik byggnad, korsning eller gatuadress, inte bostadsområden eller ens kvarter.

Enligt Weisburd har forskningen om brottsförebyggande arbete traditionellt sett fokuserat på gärningspersonerna, och även polisen är först och främst inriktad på människor. Men Weisburd menar att polisen kan minska brottsligheten genom att fokusera mer på plats än individ.

En annan viktig slutsats i Weisburds forskning är en sådan inriktning inte leder till att brottligheten flyttar till andra platser, utan att den tvärtom minskar i närområdet. Eftersom brottsligheten är starkt knuten till platsen ger brottsförebyggande arbete god effekt på dessa platser.

Läs David Weisburds rapport Platsens betydelse för polisarbete, som Brottsförebyggande rådet publicerade den 14 juni.