Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förändrad förvaltningsprocess föreslås

Flytta ytterligare måltyper från kammarrätterna till länsrätterna, förändra formkravet vid ingivande av handlingar och ta bort kravet på ingivande av fullmakt för ombud.

Detta är några av de förändringar av förvaltningsprocessen som föreslås i en departementspromemoria. Syftet med förslagen är att göra handläggningen av förvaltningsmålen mer flexibel och att tydliggöra att tyngdpunkten i processen ska ligga i första instans.

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17)