Detta är några av de förändringar av förvaltningsprocessen som föreslås i en departementspromemoria. Syftet med förslagen är att göra handläggningen av förvaltningsmålen mer flexibel och att tydliggöra att tyngdpunkten i processen ska ligga i första instans.

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17)