Europarådets människorättskommissarie Thomas Hammarberg är kritisk mot Sverige och andra EU-länder för att de inte respekterar klara riktlinjer och råd från FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Sverige och tre andra länder tvångsavvisade irakier till Bagdad den 9 juni, sedan de hade fått avslag på sina asylansökningar.

Tvångsavvisningarna strider mot UNHCR:s råd till regeringarna som säger att asylsökande från vissa områden i Irak, inklusive Bagdad, ska åtnjuta fortsatt internationellt skydd. Säkerheten kan inte garanteras för dem som tvångsåterbördas till de områdena.

Thomas Hammarberg konstaterar att EU-länderna faktiskt begår brott mot de mänskliga rättigheterna genom att tvinga människor tillbaka till länder där de riskerar att behandlas illa eller skickas vidare till osäkra länder.

Thomas Hammarberg beklagar att europeiska regeringar nu visar att de inte respekterar UNHCR:s stadga och FN:s flyktingkonvention. Han påminner om att UNHCR är det internationella expertorganet i flyktingfrågor och att UNHCR förfogar över stora resurser i form av erfarenhet och kunskap på flyktingområdet. Hammarberg understryker att regeringarna bör följa UNHCR:s råd. Att underlåta det sätter människoliv på spel och riskerar att underminera det internationella skyddssystemet för flyktingar.

Läs uttalandet av Europarådets människorättskommissarie (engelska)