Den första globala standarden för hållbar utveckling, ISO 26000, lanserades på svenska av SIS, Swedish Standards Institute, den 18 november. Den nya standarden för CSR (corporate social responsibility) har utarbetats under fem års tid. I processen har 99 länder deltagit, tillsammans med internationella organisationer som FN, WHO och OECD och ett antal stora svenska företag och organisationer.

Standarden ISO 26000 är en vägledning för företag och organisationer för arbetet med socialt ansvarstagande och miljöfrågor.

ISO 26000
• omfattar respekt för mänskliga rättigheter
• främjar rättvisa arbetsvillkor
• tar upp en bred aspekt på miljö- och klimatfrågor
• har tydliga krav på hur företag ska uppföra sig etiskt och visa hög grad av transparens
• främjar konsumentskydd
• behandlar frågor som korruption och mutor

En undersökning som SIS har låtit göra visar att svenska företag kan tjäna på att berätta att de tar samhällsansvar. Enligt undersökningen tycker hälften av de svenska konsumenterna att det är viktigt att de produkter eller tjänster de köper främjar samhället och miljön. Undersökningen visar också att 56 procent av konsumenterna anser att det är självklart att organisationer och företag ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande och att konsumenterna känner en stark tillit företag som kommunicerar sitt arbete i samhällsansvarsfrågor.

Tidigare i år presenterade International Bar Association, IBA, en CSR-manual i videoform om hur advokater kan arbeta för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter i sin affärsjuridiska rådgivning.