IBA har, i samarbete med FN-programmet Global Compact, tagit fram en manual om CSR, alltså hur advokater i sin affärsjuridiska rådgivning kan arbeta för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Manualen är producerad i videoform, och har fått namnet Lawyers as Leaders: The Essential Role of Legal Counsel in the Corporate Sustainability Agenda. Hittills har den första delen, som behandlar mänskliga rättigheter, kommit. Kommande delar tar upp arbetsrätt, miljöfrågor och motverkande av korruption.

Läs mer och ladda ner manualen från IBA:s webbplats!