Regeringen utsåg igår Klas Friberg till ny rikskriminalchef.

Klas Friberg är sedan augusti 2009 biträdande länspolismästare vid Polismyndigheten i Västra Götaland.

Klas Friberg tog jur.kand-examen 1987 och genomgick polischefsutbildning åren 1991-1994. Han tingsmeriterades vid Västerås tingsrätt 1990 och arbetade under åren 1990-1991 som biträdande jurist vid en advokatbyrå. Klas Friberg har haft flera chefsbefattningar vid Polismyndigheten i Västra Götaland. Han var ställföreträdande chef för länsordningspolisen åren 1996-2002 och dess chef åren 2002-2004. Klas Friberg var under åren 2004-2009 chef för länskriminalpolisen. Åren 1992-1993 arbetade Klas Friberg som föredragande vid Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd och åren 1994-1996 som  assistent till dåvarande rikspolischefen Björn Eriksson då han var ordförande i Interpol.

Klas Friberg tillträder sin anställning den 1 december 2010.