Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättsdatabas för mindre byråer

Erbjudande om lagkommentarer m.m.

Mindre advokatbyråer erbjuds ett speciellt abonnemang på rättsdatabasen Zeteo. Kostnad: från 3 930 kr per år.

Zeteo är en internetbaserad rättsdatabastjänst som innehåller författningar, rättsfall och förarbeten. Utöver detta innehåller Zeteo dessutom bland annat Norstedts Juridiks lagkommentarer, till exempel kommentarerna till rättegångsbalken, aktiebolagslagen, inkomstskattelagen, brottsbalken och föräldrabalken. Lagkommentarerna finns i fulltext i Zeteo, med länkar till författningar, rättsfall och förarbeten.

Sökningar i Zeteo ger också träffar i nyhetstjänsten Juridik Idag med bland annat domar i fulltext.

Mer information:
Alexander Wallin
Norstedts Juridik AB
E-post alexander.wallin@nj.se
Telefon 08-598 193 73