Klicka här för Kursprogram våren 2011

Samtliga kurser får räknas in i det årliga fortbildningskravet (18 timmar) för advokater

För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00