I ett beslut från den 17 december 2011 konstaterar Justitieombudsmannen (JO) att det är ett problem att offentliga försvarare går att förordna bara under tingsrätternas expeditionstider. När misstänkta personer frihetsberövas kvälls- och nattetid kan de inte få en försvarare utsedd genast.

I det ärende som JO-beslutet handlar om tog polisen med en 16-årig pojke från en lägenhet där en grov våldtäkt mot barn misstänktes ha begåtts. Åklagaren bedömde pojken som skäligen misstänkt efter ett inledande förhör.

Avsikten var att pojken bara skulle delges misstanke om brott under det följande förhöret. I stället blev det ett utförligt förhör som varade nära en timme under kvällen – utan att pojken hade kunnat få en offentlig försvarare.

Efter förhöret blev pojken anhållen. Men både tingsrätten och hovrätten frikände honom från brott.

JO uttalar i sitt beslut att det var fel att hålla det utförliga förhöret med pojken utan att en offentlig försvarare var närvarande.   

JO anser att det finns anledning att överväga att införa en möjlighet att förordna offentlig försvarare även utanför expeditionstid, mot bakgrund av flera ärenden som JO har tagit del av på senare tid. Därför lämnar JO en kopia av sitt beslut till Justitiedepartementet för att väcka frågan om att utreda hur misstänktas rätt till biträde av offentlig försvarare vid inledande polisförhör ska kunna säkerställas.

JO:s beslut (Dnr 5493-2008)