Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2010/2011

Regeringen presenterar de viktigaste lagändringarna.

Regeringeformen reformeras, tillsättandet av domare förändras och revision blir frivilligt för mindre företag. Det är några av de lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet.

I skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2010/2011 presenteras de viktigaste lagändringarna vid årsskiftet. Skriften finns att ladda hem eller beställa på regeringens webbplats.

Ladda ner eller beställ skriften!

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2010/2011