Nedanstående information har i dag skickats ut från Skatteverkets rättsavdelning, sektionschefen Jonas Grönkvist, till Skatteverkets handläggande kontor.
 
Praktisk hantering
Nuvarande situation är den att ett antal advokater ännu inte har lämnat sammanställningar avseende omsatta advokattjänster. Det viktigaste just nu är att Skatteverket får in de uppgifter som saknas.

Efter diskussioner mellan Skatteverket och Sveriges advokatsamfund har överenskommits om att samtliga de uppgifter som ännu inte lämnats ska rapporteras i sammanställningen för sista kvartalet 2010. Denna sammanställning ska lämnas den 20:e alternativt den 25:e januari 2011. Skatteverket och Sveriges advokatsamfund kommer att ha en fortsatt dialog även efter rapporteringstillfället i januari. Detta främst för att stämma av eventuella kvarstående problem rörande rapporteringen.

Skatteverket ska i nuläget inte förelägga berörda advokater att komma in med saknade uppgifter utan bör invänta den rapportering som kommer in i januari. Lämpligen bör även utsända övervägande om förseningsavgift annulleras. Som nämnts ovan är det viktigaste i nuläget att saknade uppgifter lämnas och advokaterna bör därför ges tid att kräva in nödvändiga uppgifter från sina klienter.
Detta är en praktisk lösning som avser redovisningsperioder under 2010. För perioder från och med 2011 ska advokaternas rapportering hanteras i likhet med övriga företags rapportering.

Skulle frågor uppkomma omkring förelägganden och/eller överväganden om förseningsavgift ska handläggande kontor kontaktas.