Regeringen har fastställt timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet för 2011.

Timkostnadsnormen för den som har F-skattsedel är 1 166 kr exklusive mervärdesskatt. Timkostnadsnormen för den som inte har F-skattsedel är 887 kr exklusive mervärdesskatt. 

Timkostnadsnormen har räknats upp med 2,8 procent från timkostnadsnormen för 2010.

Läs om hur Domstolsverket har beräknat underlaget för beräkning av timkostnadsnormen