Regeringen har utnämnt hovrättslagmannen Martin Borgeke till justitieråd.

Martin Borgeke är sedan 1998 hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge och sedan 1995 hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, på hovrätten. Åren 1992–1995 var han rådman i Malmö tingsrätt. Mellan 1990 och 1992 arbetade han som handläggare på Justitiedepartementets straffrättsenhet. Martin Borgeke är vice auditör vid Södra skånska regementet. Han blev hovrättsassessor i skånska hovrätten 1987.

Han har tidigare deltagit i flera statliga utredningar, främst på straffrättens område, som bland annat särskild utredare och kommittéordförande.

Martin Borgeke har skrivit en monografi om påföljdsbestämning och ett flertal uppsatser i straffrättsliga frågor. Han ansvarar även för nya upplagor av boken Studier rörande påföljdspraxis m.m. Martin Borgeke är också aktiv i olika undervisningssammanhang både inom och utanför domstolsväsendet. Under åren 2008–2010 har han varit ämnesansvarig för straffrätten inom Domstolsakademin. Han blev juris hedersdoktor vid Uppsala universitet 2009.

Martin Borgeke tillträder som justitieråd den 1 februari 2011.