Europadomstolen håller på att drunkna I klagomål. I dagsläget ligger ungefär 130 000 ärenden på hög. När ärendena väl behandlas får en mycket stor del lämnas utan åtgärd helt enkelt för att de inte uppfyller kraven för att domstolen ska kunna ta upp dem.

Som ett led i arbetet att öka målgenomströmningen har Europadomstolen nu publicerat en omfattande handbok, The Practical Guide on Admissibility Criteria. Skriften förklarar i detalj de regler som styr domstolens arbete och kriterierna för att domstolen ska kunna ta upp ett klagomål. Syftet är att advokater ska få hjälp att avgöra om en klients klagomål har en chans att tas upp i domstolen, men också att säkerställa att välgrundade klagomål uppfyller de formella kraven.

Ladda hem Practical Guide on Admissibility Criteria.