Stockholms tingsrätt har förnyat beslutet om säkerhetskontroll vid tingsrättens lokaler på Scheelegatan 7 i Stockholm. Säkerhetskontroll ska genomföras vardagar, lördagar, söndagar och helgdagar under tiden från och med den 13 februari till och med den 12 augusti 2022.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare. Den omfattar inte advokater.

Tingsrättens beslut den 7 februari 2022