Den internationella advokatorganisationen International Bar Association, IBA, där Sveriges advokatsamfund ingår som medlem, fördömer i ett skarpt formulerat uttalande Rysslands invasion av Ukraina.

IBA:s ordförande Sternford Moyo kallar president Putins agerande för ”en historisk vändpunkt, som odiskutabelt strider mot internationell rätt”.

Även organisationen ELI, European Law Institute, har reagerat på Rysslands anfall. I ett uttalande uttrycker ELI:s styrelse sitt stöd till det ukrainska folket, och pekar på att anfallet bryter mot folkrättens grundprinciper.

Läs IBA:s uttalande.