Rysslands anfall på och invasion av Ukraina har redan drivit hundratusentals ukrainare på flykt. Många av dessa kommer att behöva juridisk hjälp. Advokatsamfundet satsar nu på att bygga upp en jourverksamhet med advokater som erbjuder juridiskt stöd till flyktingarna, på pro bono-basis. Satsningen har fått namnet Advokathjälpen Ukraina. 

Advokater eller biträdande jurister med erfarenhet av migrationsrätt som kan tänka sig att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till flyktingar från Ukraina inom ramen för Advokathjälpen Ukraina kan kontakta nedanstående ledamöter som samordnar verksamheten på respektive ort/i respektive område med stöd av Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet samarbetar också med andra organisationer som CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden) och det ukrainska advokatsamfundet för att tillhandahålla listor på advokater som kan ge kostnadsfri juridisk rådgivning på olika områden eller tillhandahålla annat bistånd. Den som har intresse av att ingå på sådana listor eller kan erbjuda annan hjälp uppmanas att kontakta juristen Felix Ekman på Advokatsamfundets kansli, Felix.Ekman@advokatsamfundet.se.

Samordnare av Advokathjälpen Ukraina

Stockholm
Jens Sjölund
Prio Advokatbyrå
jens.sjolund@prioadvokat.se, telefon 073-519 09 94

Gustaf Linderholm
Advokatbyrån Linderholm
gustaf.linderholm@linderholmlaw.se, telefon 076-876 56 19

Göteborg
Tomas Fridh
Fridh Advokatbyrå
tomas.fridh@fridhadvokatbyra.se, telefon 031-63 11 91

Malmö
Sait Umdi
Umdi Advokatbyrå
info@advokatumdi.se, telefon 040-616 00 55

Norrland
Dario Gagula
Västerbottens Advokatbyrå
dario@vbadvokat.se, telefon 073-140 12 45