Medverkande vid seminariet

• Moderator: Willy Silberstein, journalist
• Martin Kragh, docent och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet: Historiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv
• Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet: Internationella brott och folkrättsliga aspekter på invasionen
• Magnus Hjort, avdelningschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar: Desinformation och påverkanskampanjer
• Advokat Viktoria Nyström och Martin Nyman, chefsjurist vid Asylrättscentrum: Flyktingfrågan, asylrätten, EU:s massflyktsdirektiv
• Advokat Timur Bondarjev, managing partner, advokatfirman Arzinger, Kiev: Situationen i Ukraina från en ukrainsk advokats perspektiv – via videolänk från Lviv
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander inledde seminariet.