Fullmäktiges ledamöter utses av samfundets sju avdelningar. Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktige utser styrelse och disciplinnämnd, och beslutar bland annat om avgiften till Advokatsamfundet.

Årets fullmäktige hittar du under För våra ledamöter (öppnas i eget fönster).