Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse bland annat i ärenden angående ansökningar om inträde i Advokatsamfundet.

Avdelningarna utser också representanter till fullmäktige, Advokatsamfundets högsta beslutande organ, som sammanträder en gång om året. Avdelningarna ordnar också sociala aktiviteter, och vissa av avdelningarna ger ut egna nyhetsbrev. 

Vill du engagera dig i Advokatsamfundet? Kontakta din avdelning, här finns goda möjligheter att vara med och påverka.