Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund omfattar Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Uppsalas län. Avdelningen består av cirka 430 aktiva ledamöter och drygt 100 biträdande jurister.
Lokalavdelningen leds av en styrelse och dess arbetsuppgifter är bland annat att avge yttranden till Advokatsamfundet centralt i inträdesärenden. Sekreteraren svarar för den praktiska hanteringen av lokalavdelningens arbete.

Mellersta avdelningen har årsmöte i mars månad, vilket kombineras med föreläsningar och gemensam middag samt arrangerar därutöver traditionsenligt studiedagar i Tällberg, vanligen i anslutning till den tredje helgen i september månad varje år.

Stadgar

Stadgar för Mellersta avdelningen. 

Valberedning

Valberedningen består av advokaterna Karin Lavén, Åsa Hjelte-Åkerblom, Leif Hägglund (sammankallande), Hans Berglund och Caroline Fagerberg.
Den som vill nominera någon ombeds att meddela sekreteraren i avdelningen som kommer att vidarebefordra förslaget till valberedningen.

Årsmöte

Avdelningens årsmöte äger rum i mars varje år.

Kontakta oss!

Du som vill engagera Dig i avdelningen eller har frågor ombeds kontakta avdelningens sekreterare Cecilia Wallin, e-post: cecilia.wallin@frenander.se