Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund omfattar Sörmlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Avdelningen består av cirka 300 aktiva ledamöter och cirka 80 biträdande jurister.

Lokalavdelningens funktion är bland annat att avge yttranden till samfundet centralt i inträdesärenden.

Lokalavdelningen leds av en styrelse. Sekreteraren, som svarar för den praktiska hanteringen av lokalavdelningens arbete, är i Östra avdelningen inte ledamot i styrelsen.

Östra avdelningen har ett årsmöte i mars månad och ett höstmöte vanligen under september/oktober månad varje år, båda med utbildning och middag.

Stadgar

Stadgar för Östra avdelningen

Valberedning

Valberedningen består av advokat Bengt Ivarsson, advokat Per Dejke och advokat Lina Wassler.

Du som vill nominera någon ombeds meddela sekreteraren i avdelningen som kommer att vidarebefordra ditt förslag till valberedningen.

Årsmöte

Avdelningens årsmöte äger rum i mars varje år.

Kontakta oss!

Du som vill engagera dig i avdelningen eller har frågor ombeds kontakta avdelningens sekreterare Karin Carlsson, e-post karin.carlsson@advokaternanp.se.