Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund omfattar Västra Götalands och Hallands län. Avdelningen består av cirka 1 400 ledamöter, varav drygt 350 är biträdande jurister. Lokalavdelningen leds av en styrelse och dess arbetsuppgifter är bland annat att avge yttranden till Advokatsamfundet centralt i inträdesärenden. Sekreteraren svarar för den praktiska hanteringen av lokalavdelningens arbete.

Västra avdelningen har årsmöte i mars månad, vilket kombineras med föreläsningar och gemensam middag, samt arrangerar därutöver traditionsenligt ett antal seminarier under året.

Stadgar

Stadgar för Västra avdelningen

Valberedning

Jörgen Larsson, Göteborg (sammankallande)
Per Jadelind, Halmstad
Staffan Uvabeck, Skövde
Åsa Erlandsson, Trollhättan
Leif Ramberg, Göteborg

Kontaktperson för valberedningen är Jörgen Larsson, e-post jorgen.larsson@wistrand.se,
telefon 031-771 21 27.

Årsmöte

Årsmötet hålls i mars månad och kombineras med föreläsningar och gemensam middag.

Kontakta oss!

Kontaktperson Björn Goldman, telefon 0703-21 35 92, e-post bjorn.goldman@maqs.com.