I dagsläget (2023) består avdelningen av ca 280 aktiva advokater och 45 biträdande jurister som tillhandahåller juridiska tjänster till de ca 1,2 miljoner invånarna som bor i vårt område.

Medlemsavgiften i lokalavdelningen är 500 kr. Lokalavdelningens funktion är bland annat att avge yttranden till samfundet centralt i inträdesärenden.

Lokalavdelningen leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare (tillika vice ordförande), och i nuläget fyra ledamöter och tre suppleanter. Sekreteraren är arvoderad och handhar huvuddelen av arbetet med beredning av inträdesärenden. Styrelsen sammanträder i samband med beslut i inträdesärenden eller när det annars finns anledning. Huvuddelen av mötena sker digitalt beroende på avstånd.

Årsmöte och utbildning

Årsmöte hålls i mars varje år. Vid årsmötet väljs bland andra lokalavdelningens styrelse, ledamöter till fullmäktige, valberedning och revisorer. Eftersom vår avdelning är geografiskt utsträckt så flyttas årsmötet varje år mellan de län som ingår i avdelningens område.

I samband med årsmötet arrangerar styrelsen en utbildningsdag där vi bjuder in intressanta och aktuella föreläsare och där våra medlemmar ges möjlighet att delta i professionell vidareutbildning. På utbildningsdagens kväll arrangeras även en bankett som brukar vara mycket uppskattad.

Valberedning

Om ni önskar nominera ledamot till styrelsen eller själva är intresserade av uppdrag kan ni kontakta avdelningens valberedning.

Valberedningen för 2022–2023 består av Emma Cutting, Frida Larsson, Per Myrberg och Magnus Lindblom med den sistnämnde som kontaktperson: magnus.lindblom@kaiding.se.

Kontakta oss!

E-post norraavdelningen@kaiding.se

Kontaktperson:
Sami Hietala, sekreterare
norraavdelningen@kaiding.se

Norra avdelningen finns även på instagram: @norraavdsverigesadvokatsamfund, följ oss gärna!