Stadgar

Stadgar för Södra avdelningen

Valberedning

Södra avdelningens valberedning består av
Anders Forkman
Sophie Palmgren Paulsson
Anna Steén

Årsmöte

Södra avdelningen håller årsmöte den 20 mars 2024.

Före årsmötet brukar Södra avdelningen organisera en utbildning, vilken ibland är uppdelad på ett affärsjuridiskt respektive ett humanjuridiskt spår. Årsmötena brukar traditionsenligt hållas i Malmö.

Årsmöteshandlingar 2024

Kontakta oss!

Om du är intresserad av att engagera dig i Södra avdelningen, kontakta ordförande respektive sekreterare i Södra avdelningen. Kontaktuppgifter finns på sidan för styrelsen.

Styrelsemöten

Planerade styrelsemöten 2024

9 januari
26 februari
3 april
25 april
23 maj
19 augusti
13 september
15 oktober
13 november