Stadgar

Stadgar för Södra avdelningen

Valberedning

Södra avdelningens valberedning består av
Pär Andersson
Sophie Palmgren Paulsson
Anna Steén

Årsmöte

Södra avdelningen håller årsmöte den 22 mars 2023 i Lund.

Före årsmötet brukar Södra avdelningen organisera en utbildning, vilken ibland är uppdelad på ett affärsjuridiskt respektive ett humanjuridiskt spår. Årsmötena brukar traditionsenligt hållas i Malmö.

Årsmöteshandlingar 2023

Kontakta oss!

Om du är intresserad av att engagera dig i Södra avdelningen, kontakta ordförande respektive sekreterare i Södra avdelningen. Kontaktuppgifter finns på sidan för styrelsen.

Styrelsemöten

Planerade styrelsemöten 2023

9 januari
1 mars
11 april
25 april
25 maj
8 augusti
19 september
17 oktober
14 november