Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktige utser styrelse och disciplinnämnd och beslutar bland annat om avgiften till Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets fullmäktige

Självskrivna ledamöter av fullmäktige

Styrelsens ordförande Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm.

Styrelsens vice ordförande Petter Hetta, Umeå.

 

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden den 1 maj 2023 – 30 april 2024

Norra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Ulf Andersson, Gävle
Emma Cutting, Östersund
Emma Fällman, Östersund
Carolina Holmberg, Luleå
Bo Pargéus, Sundsvall
Robert Svedjetorp, Umeå

Suppleanter
Johanna Dahlin, Gävle, suppleant för Ulf Andersson
Emil Kristoffersson, Östersund, suppleant för Emma Cutting
Jenny Lindström, Östersund, suppleant för Emma Fällman
Jerker Gramner, Kalix, suppleant för Carolina Holmberg
Leif Kjellin, Sundsvall, suppleant för Bo Pargéus
Jenny Lundström, Skellefteå, suppleant för Robert Svedjetorp

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den enligt ovan utsedde suppleanten i första hand inkallas. Om även denne är förhindrad att fullgöra uppdraget som fullmäktig, skall ersättare inkallas enligt bestämmelserna i 21 § andra stycket i samfundets stadgar.

 

Mellersta avdelningen

Ordinarie ledamöter
Maria Campner, Örebro
Staffan Larsson, Västerås
Lennart Lefverström, Karlstad
Petter Nordin, Västerås
Hanna Söderberg, Uppsala
Malin Sörebo, Avesta

Suppleanter
Ylva Hagstedt, Örebro, suppleant för Maria Campner
Catharina Wallérion, Örebro, suppleant för Staffan Larsson
Katarina Oskarsson, Karlstad, suppleant för Lennart Lefverström
Eva Engström, Örebro, suppleant för Petter Nordin
Jane Hartwig, Uppsala, suppleant för Hanna Söderberg
Emma Jahncke, Borlänge, suppleant för Malin Sörebo

Vid förfall för såväl ledamot som suppleant skall den till åren äldste i samfundet av suppleanterna kallas.

 

Stockholmsavdelningen

Ordinarie ledamöter
David Ackebo
Elsa Arbrandt
Simon Bergström
Adrienne Bonde
Amanda Chafira Onval
Kristina Dunbring
Anna Ekvall
Lennart Ernstson
Martin Folke
Emelie Franzer
Emil Fahlén Godö
Mikaela Hahne
Jenny Hildén
Mikael Klang
Gabriel Lidman
Patric Lindblom
Anneli Lönnborg
Emma Munde
Ulrika Norlin
Carl Persson
Rafail Poumeyrau
Linda Schenholm
Peter Törngren
Jenny Welander Wadström
Erika Åslund

Suppleanter
Majeed Alnashi
Ulrica Alvestrand Körling
Katarina Baecklund
Gabriella Behm
Monica Behm
Sanna Bergenheim Everett
Stefan Christensson
Natali Engstam Phalén
Lisa Ericsson
Ulrika Forsberg
Ninnie Holfve
Jenny Jilmstad
Joakim Jäderström
Linton Kennegård
Johan Lindgren
Madeleine Onnela
Fatemeh Pakyari
Pierre Pettersson
Cecilia Runesson
Martin Sjöström
Josefina Säfwenberg
Mikael Westerlund
Johan Zetterström
Filip Åhsberger
Johan Ödlund

Vid inkallande av suppleant för fullmäktig skall den kallas som längst tillhört samfundet.

 

Östra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Sofia Falk, Norrköping (Östergötlands län)
Helena Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Janne Krekola, Eskilstuna (Södermanlands län)
Björn Lind, Jönköping (Jönköpings län)
Henrik Olofsson, Växjö (Kronobergs län)
Lina Wassler, Nyköping (Södermanlands län)

Suppleanter
Caroline Irander, Norrköping (Östergötlands län)
Bengt Ivarsson, Linköping (Östergötlands län)
David Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Jonas Faresjö, Jönköping (Jönköpings län)
Annie Åkerblom, Växjö (Kronobergs län)
Emil Persson, Nyköping (Södermanlands län)

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den suppleant inkallas, som är verksam inom samma län, eller om flera sådana suppleanter finns, den av dem som längst tillhört samfundet. Finns ej suppleant från samma län eller föreligger förfall för sådan, inkallas den suppleant, som längst tillhört samfundet.

 

Västra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Michael Amosy, Borås
Sofia Blomkvist Szabo, Halmstad
Bernard Emanuelsson, Trollhättan
Mia Eriksson, Göteborg
Oscar Friling, Skövde
Åsa Hadartz, Uddevalla
Åsa Nyqvist, Göteborg
Ulrik Smedberg, Göteborg
Hanna Spets, Halmstad

Suppleanter
Henrik Gallus, Lidköping, suppleant för Michael Amosy
Pontus Lindgren, Halmstad, suppleant för Sofia Blomkvist Szabo
Åsa Frii, Kungsbacka, suppleant för Bernard Emanuelsson
Robert Deli, Göteborg, suppleant för Mia Eriksson
Johan Lövbrandt Nilsson, Trollhättan, suppleant för Oscar Friling
Helen Jagebro, Varberg, suppleant för Åsa Hadartz
Anna Alehem, Göteborg, suppleant för Åsa Nyqvist
Emma Fredberg, Göteborg, suppleant för Ulrik Smedberg
Anna Skoglund, Falkenberg, suppleant för Hanna Spets

Vid förfall för såväl ordinarie ledamot som personlig suppleant för denne skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet; dock att ledamot från Göteborg i första hand skall ersättas av suppleant från Göteborg och ledamot utom Göteborg av suppleant utom Göteborg. 

 

Södra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Maria Adielsson, Helsingborg
Liselott Bentzel, Ystad
Ingrid Björnwid, Kristianstad
Anders Forkman, Malmö
Jan-Åke Fält, Helsingborg
Johan Granehult, Malmö
Magnus Lindsten, Karlskrona
Therese Ståhlnacke, Helsingborg

Suppleanter
Ann-Christina Bengtsson, Malmö
Arne Källén, Lund
Marcus Larsson, Malmö
Johan Mars, Hässleholm
Camilla Pahlman, Malmö
Sylvia Strid, Malmö
Sait Umdi, Malmö
Niklas Åstenius, Malmö

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.

 

Utlandsavdelningen

Ordinarie ledamöter
Massimo Caiazza, Milano, Italien
Karolina Ullman, Tallinn, Estland

Suppleanter
Åsa Bittel, Genève, Schweiz
Karl Woschnagg, Frankfurt am Main, Tyskland

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.