Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktige utser styrelse och disciplinnämnd och beslutar bland annat om avgiften till Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets fullmäktige

Självskrivna ledamöter av fullmäktige

Styrelsens ordförande Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm.

Styrelsens vice ordförande Petter Hetta, Umeå.

 

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden den 1 maj 2024 – 30 april 2025

Norra avdelningen

Ordinarie ledamöter

Ulf Andersson, Gävle
Emma Cutting, Östersund
Emma Fällman, Östersund
Marcus Ström, Piteå
Bo Pargéus, Sundsvall
Robert Svedjetorp, Umeå

Suppleanter

Johanna Dahlin, Gävle, suppleant för Ulf Andersson
Emil Kristoffersson, Östersund, suppleant för Emma Cutting
Jenny Lindström, Östersund, suppleant för Emma Fällman
Jerker Gramner, Kalix, suppleant för Marcus Ström
Leif Kjellin, Sundsvall, suppleant för Bo Pargéus
Jenny Lundström, Skellefteå, suppleant för Robert Svedjetorp

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den enligt ovan utsedde suppleanten i första hand inkallas. Om även denne är förhindrad att fullgöra uppdraget som fullmäktig, skall ersättare inkallas enligt bestämmelserna i 21 § andra stycket i samfundets stadgar.

 

Mellersta avdelningen

Ordinarie ledamöter

Maria Campner, Örebro
Staffan Larsson, Västerås
Lennart Lefverström, Karlstad
Hanna Söderberg, Uppsala
Annika Troive Hedman, Falun
Axel Östberg, Falun

Suppleanter

Agnes Moquist, Örebro, suppleant för Maria Campner
Catharina Wallérion, Örebro, suppleant för Staffan Larsson
Katarina Oskarsson, Karlstad, suppleant för Lennart Lefverström
Jane Hartwig, Uppsala, suppleant för Hanna Söderberg
Jakobs Erik Werf, Mora, suppleant för Annika Troive Hedman
Anita Odénius, Hedemora, suppleant för Axel Östberg

Vid förfall för såväl ledamot som suppleant skall den till åren äldste i samfundet av suppleanterna kallas.

 

Stockholmsavdelningen

Ordinarie ledamöter

David Ackebo
Ulrica Alvestrand Körling
Elsa Arbrandt
Katarina Baecklund
Simon Bergström
Adrienne Bonde
Amanda Chafira Onval
Kristina Dunbring
Anna Ekvall
Lennart Ernstson
Martin Folke
Emil Fahlén Godö
Mikaela Hahne
Jenny Hildén
Joakim Jäderström
Patric Lindblom
Anneli Lönnborg
Emma Munde
Ulrika Norlin
Fatemeh Pakyari
Carl Persson
Rafail Poumeyrau
Linda Schenholm
Peter Törngren
Mikael Westerlund

Suppleanter

Majeed Alnashi
Lisa Barnekow
Gabriella Behm
Sanna Bergenheim Everett
Stefan Christensson
Caroline Elander Knip
Natali Engstam Phalén
Lisa Ericsson
Rickard Grönstedt
Peter Hellman
Jenny Jilmstad
Carl Järnberg
Vanessa Karlsson
Linton Kennegård
Johan Lindgren
Josefin Müntzing Alm
Felix Nelson
Madeleine Onnela
Pierre Pettersson
Martin Sjöström
Isak Åberg
Johan Zetterström
Johan Ödlund

Vid inkallande av suppleant för fullmäktig skall den kallas som längst tillhört samfundet.

 

Östra avdelningen

Ordinarie ledamöter

Anna Bergkvist, Nyköping (Södermanlands län)
Sofia Falk, Norrköping (Östergötlands län)
Helena Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Björn Lind, Jönköping (Jönköpings län)
Lovisa Lindahl, Nyköping (Södermanlands län)
Henrik Olofsson, Växjö (Kronobergs län)

Suppleanter

Jonas Faresjö, Jönköping (Jönköpings län)
Caroline Irander, Norrköping (Östergötlands län)
Bengt Ivarsson, Linköping (Östergötlands län)
David Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Lina Wassler, Nyköping (Södermanlands län)
Annie Åkerblom, Växjö (Kronobergs län)

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den suppleant inkallas, som är verksam inom samma län, eller om flera sådana suppleanter finns, den av dem som längst tillhört samfundet. Finns ej suppleant från samma län eller föreligger förfall för sådan, inkallas den suppleant, som längst tillhört samfundet.

 

Västra avdelningen

Ordinarie ledamöter

Michael Amosy, Borås
Sofia Blomkvist Szabo, Halmstad
Bernard Emanuelsson, Trollhättan
Mia Eriksson, Göteborg
Emma Fredberg, Göteborg
Oskar Friling, Skövde
Åsa Hadartz, Uddevalla
Åsa Nyqvist, Göteborg
Hanna Spets, Halmstad

Suppleanter

Henrik Gallus, Lidköping, suppleant för Michael Amosy
Pontus Lindgren, Halmstad, suppleant för Sofia Blomkvist Szabo
Åsa Frii, Kungsbacka, suppleant för Bernard Emanuelsson
Robert Deli, Göteborg, suppleant för Mia Eriksson
Erik Karlsson, Göteborg, suppleant för Emma Fredberg
Johan Lövbrandt Nilsson, Trollhättan, suppleant för Oskar Friling
Helen Jagebro, Varberg, suppleant för Åsa Hadartz
Anna Alehem, Göteborg, suppleant för Åsa Nyqvist
Anna Skoglund, Falkenberg, suppleant för Hanna Spets

Vid förfall för såväl ordinarie ledamot som personlig suppleant för denne skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet; dock att ledamot från Göteborg i första hand skall ersättas av suppleant från Göteborg och ledamot utom Göteborg av suppleant utom Göteborg. 

 

Södra avdelningen

Ordinarie ledamöter

Maria Adielsson, Helsingborg
Ingrid Björnwid, Kristianstad
Anders Forkman, Malmö
Jan-Åke Fält, Helsingborg
Johan Granehult, Malmö
Magnus Lindsten, Karlskrona
Sylvia Strid, Malmö
Therese Ståhlnacke, Helsingborg

Suppleanter

Ann-Christina Bengtsson, Malmö
Arne Källén, Lund
Marcus Larsson, Malmö
Pia Lindström, Karlskrona
Johan Mars, Hässleholm
Camilla Pahlman, Malmö
Sait Umdi, Malmö
Niklas Åstenius, Malmö

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.

 

Utlandsavdelningen

Ordinarie ledamöter

Massimo Caiazza, Milano, Italien
Gudmund Bernitz, London, England

Suppleanter

Kaarli Eichhorn, Bryssel, Belgien
Åsa Bittel, Genève, Schweiz

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.