Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktige utser styrelse och disciplinnämnd och beslutar bland annat om avgiften till Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets fullmäktige

Självskrivna ledamöter av fullmäktige

Styrelsens ordförande Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm.

Styrelsens vice ordförande Petter Hetta, Umeå.

 

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden den 1 maj 2022 – 30 april 2023

Norra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Ulf Andersson, Gävle
Erik Boberg, Östersund
Emma Fällman, Östersund
Carolina Holmberg, Luleå
Bo Pargéus, Sundsvall
Robert Svedjetorp, Umeå

Suppleanter
Johanna Dahlin, Gävle, suppleant för Ulf Andersson
Emma Cutting, Östersund, suppleant för Erik Boberg
Anders Cederberg, Östersund, suppleant för Emma Fällman
Jerker Gramner, Kalix, suppleant för Carolina Holmberg
Leif Kjellin, Sundsvall, suppleant för Bo Pargéus
Jenny Lundström, Skellefteå, suppleant för Robert Svedjetorp

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den enligt ovan utsedde suppleanten i första hand inkallas. Om även denne är förhindrad att fullgöra uppdraget som fullmäktig, skall ersättare inkallas enligt bestämmelserna i 21 § andra stycket i samfundets stadgar.

 

Mellersta avdelningen

Ordinarie ledamöter
Maria Campner, Örebro
Staffan Larsson, Västerås
Lennart Lefverström, Karlstad
Hanna Söderberg, Uppsala
Malin Sörebo, Avesta
Susanne Ullén, Arvika

Suppleanter
Ylva Hagstedt, Örebro, suppleant för Maria Campner
Catharina Wallérion, Örebro, suppleant för Staffan Larsson
Katarina Oskarsson, Karlstad, suppleant för Lennart Lefverström
Patrik Rindstål, Uppsala, suppleant för Hanna Söderberg
Emma Jahncke, Borlänge, suppleant för Malin Sörebo
Tony Ellner, Karlstad, suppleant för Susanne Ullén

Vid förfall för såväl ledamot som suppleant skall den till åren äldste i samfundet av suppleanterna kallas.

 

Stockholmsavdelningen

Ordinarie ledamöter
David Ackebo
Elsa Arbrandt
Emma Berglund Uväng
Christian Bergqvist
Simon Bergström
Adrienne Bonde
Anna Ekvall
Lennart Ernstson
Martin Folke
Emil Fahlén Godö
Ghita Hadding Wiberg
Mikaela Hahne
Jenny Hildén
Johan Karlsson
Mikael Klang
Gabriel Lidman
Patric Lindblom
Emma Munde
Ulrika Norlin
Carl Persson
Rafail Poumeyrau
Linda Schenholm
Peter Törngren
Jenny Welander Wadström
Erika Åslund

Suppleanter
Ulrica Alvestrand Körling
Katarina Baecklund
Monica Behm
Niklas Berntorp
Kristina Dunbring
Lisa Ericsson
Ulrika Forsberg
Emelie Franzer
Anette Hansson Ahl
Joakim Jäderström
Karim Kheddache
Moa Knuuttila
Johan Lindgren
Anneli Lönnborg
Anna Marthins
Madeleine Onnela
Amanda Chafira Onval
Fatemeh Pakyari
Pierre Pettersson
Angela Romero Lundmark
Cecilia Runesson
Martin Sjöström
Johan Tamm
Mikael Westerlund
Johan Ödlund

Vid inkallande av suppleant för fullmäktig skall den kallas som längst tillhört samfundet.

 

Östra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Sofia Falk, Norrköping (Östergötlands län)
Helena Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Janne Krekola, Eskilstuna (Södermanlands län)
Björn Lind, Jönköping (Jönköpings län)
Henrik Olofsson, Växjö (Kronobergs län)
Lina Wassler, Nyköping (Södermanlands län)

Suppleanter
Caroline Irander, Norrköping (Östergötlands län)
David Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Bengt Ivarsson, Linköping (Östergötlands län)
Jonas Faresjö, Jönköping (Jönköpings län)
Annie Åkerblom, Växjö (Kronobergs län)
Emil Persson, Nyköping (Södermanlands län)

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den suppleant inkallas, som är verksam inom samma län, eller om flera sådana suppleanter finns, den av dem som längst tillhört samfundet. Finns ej suppleant från samma län eller föreligger förfall för sådan, inkallas den suppleant, som längst tillhört samfundet.

 

Västra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Åsa Nyqvist, Göteborg
Nils Olofsson, Göteborg
Helena Wising, Vänersborg
Sofia Blomqvist Szabo, Halmstad
Lars Hallkvist, Borås
Åsa Hadartz, Uddevalla
Peter Ekelund, Strömstad
Mia Eriksson, Göteborg
Ulrik Smedberg, Göteborg

Suppleanter
Anna Alehem, Göteborg, suppleant för Åsa Nyqvist
Hanna Spets, Halmstad, suppleant för Nils Olofsson
Bernard Emanuelsson, Trollhättan, suppleant för Helena Wising
Pontus Lindgren, Halmstad, suppleant för Sofia Blomkvist Szabo
Michael Amosy, Borås, suppleant för Lars Hallkvist
Oskar Friling, Skövde, suppleant för Åsa Hadartz
Ellen Hagrup Grimlund, Skövde, suppleant för Peter Ekelund
Robert Deli, Göteborg, suppleant för Mia Eriksson
Emma Fredberg, Göteborg, suppleant för Ulrik Smedberg

Vid förfall för såväl ordinarie ledamot som personlig suppleant för denne skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet; dock att ledamot från Göteborg i första hand skall ersättas av suppleant från Göteborg och ledamot utom Göteborg av suppleant utom Göteborg. 

 

Södra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Anders Forkman, Malmö
Anette Palmström, Malmö
Jan-Åke Fält, Helsingborg
Linda Lundin, Malmö
Liselott Bentzel, Ystad
Magnus Lindsten, Karlskrona
Maria Adielsson, Helsingborg
Therese Ståhlnacke, Helsingborg

Suppleanter
Ann-Christina Bengtsson, Malmö
Arne Källén, Lund
Ingrid Björnwid, Kristianstad
Johan Granehult, Malmö
Johan Mars, Hässleholm
Marcus Larsson, Malmö
Niklas Åstenius, Malmö
Sylvia Strid, Malmö

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.

 

Utlandsavdelningen

Ordinarie ledamöter
Massimo Caiazza, Milano, Italien
Karolina Ullman, Tallinn, Estland

Suppleanter
Peter Dahlén, London, England
Karl Woschnagg, Frankfurt am Main, Tyskland

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.