Stockholmsavdelningen

Martin Wallin (ordinarie)
Mats Willman (suppleant)

Södra avdelningen

Sophie Palmgren Paulsson (ordinarie)
Anders Forkman (suppleant)

Mellersta avdelningen

Torbjörn Persson (ordinarie)

Norra avdelningen

Erik Boberg (suppleant)

Västra avdelningen

Per Jadelind (ordinarie)
Christer Eiserman (suppleant)

Östra avdelningen

Marie-Louise Landberg (ordinarie)
Henrik Snellman (suppleant)

Utlandsavdelningen

Fredrik Svensson (ordinarie)

Meddelanden till valberedningen kan skickas till e-postadressen Valberedningen@advokatsamfundet.se.

Kontaktuppgifter till samtliga representanter framgår av matrikeln.

Förordnandetider per den 1 juli 2021

Protokoll från Advokatsamfundets valberedning den 21 januari 2021