Stockholmsavdelningen

Martin Wallin, ledamot
Johan Åberg, suppleant

Södra avdelningen

Anders Forkman, ledamot
Magnus Lindsten, suppleant

Mellersta avdelningen

Nina Tiberg, ledamot
Axel Eskeby, suppleant

Norra avdelningen

Erik Boberg, ledamot
Daniel Nordfjell, suppleant

Västra avdelningen

Per Jadelind, ledamot
Christer Eiserman, suppleant

Östra avdelningen

Marie-Louise Landberg, ledamot
Sandra Putsén, suppleant

Utlandsavdelningen

Artur Swirtun, ledamot
Massimo Caiazza, suppleant

Meddelanden till valberedningen kan skickas till e-postadressen Valberedningen@advokatsamfundet.se.

Kontaktuppgifter till samtliga representanter framgår av Advokatsamfundets matrikel.

Mandatperioder för styrelse, disciplinnämnd och valberedning

Protokoll från Advokatsamfundets valberednings sammanträde den 12, 18 och 24 januari 2024