Stockholmsavdelningen

Martin Wallin, ledamot
Johan Åberg, suppleant

Södra avdelningen

Anders Forkman, ledamot
Magnus Lindsten, suppleant

Mellersta avdelningen

Torbjörn Persson, ledamot
Nina Tiberg, suppleant

Norra avdelningen

Bo Pargéus, ledamot
Erik Boberg, suppleant

Västra avdelningen

Per Jadelind, ledamot
Christer Eiserman, suppleant

Östra avdelningen

Marie-Louise Landberg, ledamot
Sandra Putsén, suppleant

Utlandsavdelningen

Fredrik Svensson, ledamot
Massimo Caiazza, suppleant

Meddelanden till valberedningen kan skickas till e-postadressen Valberedningen@advokatsamfundet.se.

Kontaktuppgifter till samtliga representanter framgår av matrikeln.

Mandatperioder för styrelse, disciplinnämnd och valberedning

Protokoll från Advokatsamfundets valberedning den 28 januari och 3 februari 2022

Protokoll från Advokatsamfundets valberedning den 20 januari 2023