Medlemskapet bygger på att medlemmarna är verksamma inom samma disciplin och att de har samma intressen. Kollegierna är fristående från Advokatsamfundet.

Familjerättskollegiet
Advokat Birgitta Hållenius, tel. 08-31 00 08, birgitta.hallenius@hallenius.com

Familjerättskollegiet i Skåne
Marie Traunsberger, tel. 040-611 90 02, familjerattskollegietskane@gmail.com

Försvararkollegiet i Göteborg
Advokat Henrik Thyselius, ht@halldinadvokater.se

Försvararkollegiet i Malmö/Lund
Advokat Anna Lööv Schöning, tel. 0703-24 74 04, anna@cityadvokaterna.se

Försvararkollegiet i nordvästra Skåne
Advokat Maria Adielsson, mobil 0708-28 48 76, maria@advokatkruse.se

Stockholms försvararkollegium
Noemi Kadas, tel. 0736-66 8591, noemi@brottsbyran.se

Uppsalas kvinnliga försvararkollegium
Advokat Sanna Älgekrans, tel. 070-547 54 24, sanna@advokatbolaget.eu

Försvararkollegiet i Örebro
Advokat Magnus A. Arntell, magnus@advokatarntell.se

Östergötlands försvararkollegium
Advokat Sofia Falk, sofia.falk@advokaternanp.se

Medlingskollegiet
Advokat Gert Nilsson Eldrimner, tel. 070-741 01 00, gert.nilsson@eldrimner.se

Migrationskollegiet i Malmö
migrationskollegiet@gmail.com
Advokat Sait Umdi, tel. 040-616 00 55, sait@advokatumdi.se

Migrationskollegiet i Stockholm
Advokat Emma Persson, tel. 070-508 85 18, emma@advokatemmapersson.se

Migrationskollegiet för västra Sverige
Advokat Tomas Fridh, tel. 031-63 11 91, tomas.fridh@fridhadvokatbyra.se

Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige
www.rekon.nu
Advokat Hans Andersson, hans.andersson@kaiding.se