Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund juni 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Fullmäktigemöte med stadgeändringsbeslut
Straffavgiftsnämnd ska införas och Jens Littorin fick Advokatsamfundets journalistpris.

För första gången sedan 2019 hölls Advokatsamfundets fullmäktigemöte med fysiskt närvarande ledamöter på plats i Stockholm.

Advokatsamfundets journalistpris delades ut till Jens Littorin, tjänstledig från Dagens Nyheter. Han har i artiklar och böcker skildrat och avslöjat matchfixning inom idrotten och hur den är kopplad till annan grov brottslighet.

Fyra nya ledamöter valdes in i Advokatsamfundets styrelse: Erica Wiking Häger, Magnus Bernro, Marcus Larsson och Jerker Kjellander. Magnus Wallander valdes till ny vice ordförande i disciplinnämnden, och Sten Bauer och Lars Kruse valdes till nya ledamöter i nämnden.

Fullmäktige beslöt också att ändra samfundets stadgar för att inrätta en straffavgiftsnämnd som ska pröva överklaganden av disciplinnämndsbeslut om straffavgift. Nämnden ingår i förslaget om höjning av högsta straffavgiften till 250 000 kronor. I och med fullmäktigebeslutet kan Advokatsamfundet hemställa att regeringen fastställer stadgeändringarna och föreslår riksdagen att ändra i rättegångsbalken.

Nyheter
Sommarnotarier lärde om advokatrollen

Den 20–21 juni bjöd Advokatsamfundet in till föreläsningar för advokatbyråers sommarpraktikanter för tredje året i rad. Föreläsningarna delades upp på två dagar med samma programupplägg och genomfördes i digital form. I programmet ingick en föreläsning om advokatrollen och Advokatsamfundet, ett panelsamtal om advokatyrket som framtidsjobb och ett samtal om att vara advokat i Storbritannien.

I anslutning till föreläsningarna ordnades en sommarcocktail i Advokatsamfundets trädgård. Inbjudan till sommarcocktailen sändes ut till alla Sveriges advokatbyråer via Advokatsamfundets nyhetsbrev den 3 maj.

Se Advokatsamfundets rättegångsspel under Almedalsveckan i Visby

Advokatsamfundet ordnar ett rättegångsspel och en paneldebatt med riksdagspartierna i Almedalen den 4 juli kl. 10.00. I rättegångsspelet deltar advokater, en domare och en åklagare. Den efterföljande paneldebatten visar var de kriminalpolitiska skiljelinjerna går mellan riksdagspartierna.

Gå med Advokatsamfundet i Prideparaden

I år deltar Advokatsamfundet för första gången i Stockholm Pride Parade, till förmån för att stärka hbtq+-personers livssituation och rättigheter. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hoppas att så många som möjligt vill gå med under samfundets flagga i paraden.

Prideparaden äger rum den 6 augusti klockan 13.00 med start på Norr Mälarstrand och avslutning på Östermalms IP i Stockholm. Anmäl gärna ditt deltagande till info@advokatsamfundet.se.

Advokatsamfundet söker jurister

Advokatsamfundet söker två jurister för anställning som handläggare till samfundets kansli. Arbetet innefattar bland annat att bereda disciplin-, inträdes- och konsumenttvistärenden samt att upprätta förslag till beslut i olika ärendetyper.

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 8 augusti, men kansliet går igenom urvalet löpande, så skicka gärna ansökan så snart som möjligt.

Advokatsamfundspodden: Advokatetik och åtal mot uteslutna ledamöter

Hur är det ställt med advokatetiken bland Sveriges advokater? Är det ett växande problem att brottmålsadvokater hjälper till att begå brott? Frågorna behandlas i senaste avsnittet av Advokatsamfundspodden. Podden tar också upp vad disciplinnämnden gör åt advokater som inte följer advokatetiken och hur disciplinnämnden arbetar.

Medverkande: Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, brottmålsadvokaten Henrik Olsson Lilja, advokat Bo Ahlenius, med lång erfarenhet av arbetet i disciplinnämnden, och den tidigare offentliga representanten i disciplinnämnden Lotty Nordling. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.
9th World Women Lawyers’ Conference: Women in leadership, 11–13 september, Köpenhamn

Den internationella advokatorganisationen IBA:s Women Lawyers’ Committee inbjuder, i samarbete med IBA:s Europaforum, till en konferens på temat kvinnor och ledarskap. Konferensen bjuder på en rad föreläsningar och seminarier, men också ett omfattande socialt program.
Information om penningtvätt och terroristfinansiering – omvärldsbevakning

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism – där Advokatsamfundet ingår – har nu publicerat sin omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism nr 2 för 2022.
IBA:s årskonferens i Miami 30 oktober – 4 november

Den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA) håller sin årskonferens 2022 i Miami den 30 oktober – 4 november.

Konferensen innehåller över 200 sessioner om ett brett urval rättsliga ämnen samt en rad sociala aktiviteter. Anmälan senast den 22 juli ger lägre konferensavgift.

Stipendier till Europeiska rättsakademins sommarkurser

Europeiska rättsakademin (ERA) utlyser stipendier för deltagare i ERA:s sommarkurser i september 2022. ERA erbjuder ett brett utbud av sommarkurser inom olika områden av den europeiska rätten. De fysiska kurserna äger rum i Trier i Tyskland och innehåller föreläsningar av ämnesexperter samt dessutom intressanta sociala och kulturella program. 

Sista ansökningsdatum för ERA:s fysiska sommarkurser i september 2022 är den 1 juli.

CCBE:s årsrapport för 2021

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat sin årsrapport för 2021. I den presenteras organisationens arbete och fokusområden under det gångna året.


Nytt nyhetsbrev från CCBE

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info. CCBE-Info nr 96 har särskilt fokus på artificiell intelligens, AI, i advokatverksamhet inom EU.

Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

”Kallad” till justitieutskottet?

På Liberalernas webbplats kan man ta del av nyheten att de kallar Advokatsamfundet till justitieutskottet sedan två ex-advokater åtalats för en rad grova brott. Johan Pehrson anser att Advokatsamfundet inte ”håller rent i sina led”. Nyheten förmedlades också i en artikel med rubriken ”Utskottet kommer kalla in Advokatsamfundet”. Det finns inte bara flera fel med denna så kallade nyhet, den är också bekymmersam eftersom den spär på missuppfattningar baserat på okunskap. Missuppfattningarna kan leda till bristande tilltro till vårt rättssamhälle, vilket är farligt. Jag ställer mig tveksam till att en folkvald riksdagsledamot spär på missuppfattningar baserat på okunskap. Det är olyckligt och onödigt när felaktigheter tillåts påverka både debatten och förtroendet för vårt rättssamhälle.

Kalendarium

23 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

25 augusti 
Disciplinnämnden sammanträder

22 september 
Disciplinnämnden sammanträder


20 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder


Sommarens Hilda 2022:
Eva Hägg, advokat och senior adviser, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Kurser

Många av vårens kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

NYHET Start 5–6 september
Advokatakademiens ledarskapsprogram

NYHET 5 september
Makars och sambors avtalsfrihet

9–11 september Fågelbrohus Hotell
Brottmålskurs 1


NYHET 12–13 september
Dödsrättshandlingar – testamente och förmånstagarförordnande

NYHET 13 september
Sexualbrott i alla dess skepnader – en kurs för målsägandebiträde, särskild företrädare och försvarare

NYHET 15 september
Kickstarta advokatbyråns försäljning efter pandemin 
(även Malmö 19 oktober)

NYHET 21 september
Nya förenklade regler i upphandlingslagarna

23–25 september Clarion Hotel Post Göteborg
Brottmålskurs 2

NYHET 28 september:
Ny lagstiftning om barnfridsbrott (även 10 november)

Cirkulär
2 juni 2022
Cirkulär nr 14/2022 Nyintagna ledamöter den 2 juni 2022
2 juni 2022
Cirkulär nr 13/2022 Nya inträdesansökningar den 19 maj – 1 juni 2022
Remissvar
22 juni 2022
En effektivare upphandlingstillsyn
10 juni 2022
En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
9 juni 2022
EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter
3 juni 2022
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU
1 juni 2022
Rätt till betalkonto i fler banker
23 maj 2022
Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen
18 maj 2022
En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner
13 maj 2022
Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.