Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till Stockholm Human Rights Award (SHRA)

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.
Läs mer

Om SHRA

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Prisceremonin för 2017 års Stockholm Human Rights Award äger rum den 20 november.

PRISTAGARE 2016

Mary Robinson var FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter från 1997 till 2002. Som president i Irländska republiken 1990–1997 anses hon allmänt ha omdanat Irland, och hon tillskrivs att ha vitaliserat och liberaliserat presidentämbetet.

Som ordförande i stiftelsen Mary Robinson Foundation – Climate Justice är Mary Robinson en ståndaktig förkämpe för global rättvisa åt de människor som är mest sårbara för klimatförändringarnas inverkan – de fattiga, de maktlösa och de marginaliserade över hela världen. Hon föreläser outtröttligt om ämnet, reser runt jorden för att föra dialog med alla som är engagerade i global rättvisa, och uppmanar ständigt och övertygande världens ledare till snabb, långtgående och ambitiös handling för klimatet. Klimatförändringarnas inverkan på människor och deras rättigheter – rätt till mat, rent vatten, hälsa, utbildning och tak över huvudet – är det som driver hennes arbete.

Priset delades ut vid en ceremoni i Stockholm den 23 november 2016.