Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till Stockholm Human Rights Award (SHRA)

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.
Läs mer

Om SHRA

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Prisceremonin för 2019 års Stockholm Human Rights Award äger rum den 4 november.

OM PRISTAGAREN 2018

Professor Thomas Buergenthals långa och framstående karriär som folkrättsjurist formades tidigt av hans erfarenheter som överlevande från koncentrationslägren Auschwitz och Sachsenhausen. Under mer än ett halvt sekel har han tjänstgjort som domare och undervisat vid många ledande juridiska fakulteter.

Bland de domstolar och organ där Thomas Buergenthal har varit ledamot finns Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, där han också en period var ordförande, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och Internationella domstolen i Haag.

Thomas Buergenthal är en brett respekterad vetenskapsman, som har innehaft många professurer och andra akademiska ställningar, bland dem hans nuvarande som Lobingier-emeritusprofessor i komparativ rätt och rättsvetenskap vid George Washington University Law School, där han har undervisat i folkrätt och mänskliga rättigheter, och som dekanus vid Washington College of Law of American University.

Thomas Buergenthal är upphovsman till ett stort antal artiklar om folkrätt och mänskliga rättigheter och har skrivit mer än ett dussin böcker, däribland hans memoarer Pojken som överlevde Förintelsen, där han berättar om sin resa från nazisternas koncentrationsläger till befrielsen och återföreningen med modern efter andra världskrigets slut.

Priset delades ut vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm den 20 november 2018.