Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till Stockholm Human Rights Award (SHRA)

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.
Läs mer

Om SHRA

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. På grund av situationen med coronapandemin sköts prisceremonin för Stockholm Human Rights Award 2020 upp och genomfördes den 6 december 2021.

Se filmen från prisceremonin den 6 december 2021 här.

OM PRISTAGAREN 2020

När advokat Hina Jilani direkt fick bevittna orättvisor och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, tände det ett livslångt engagemang hos henne för att utmana normer och för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i Pakistan och över hela världen.

Hina Jilani grundade 1980 den första advokatfirman i Pakistan med enbart kvinnor. Hon har också grundat kampanjgruppen Women’s Action Forum samt Pakistans första rättshjälpscentrum. Även till Human Rights Commission of Pakistan är Hina Jilani en av medgrundarna, liksom till Dastak, en skyddad plats som ger fri juridisk rådgivning och stöd åt kvinnor som flyr från könsrelaterat våld.

År 2000 var Hina Jilani den första som utsågs till Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant för människorättsförsvarares situation. År 2013 blev Hina Jilani medlem av The Elders, en grupp av oberoende ledare från hela världen som grundades av Nelson Mandela.

Hina Jilani är för närvarande ordförande för Världsorganisationen mot tortyr, en av ordförandena i World Refugee and Migration Council, Världsrådet för flyktingar och migration, och en av ordförandena i Arbetsgruppen för rättvisa.

På grund av situationen med coronapandemin sköts prisceremonin för Stockholm Human Rights Award 2020 upp och genomfördes den 6 december 2021.

Se filmen från prisceremonin den 6 december 2021 här.