Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Utmärkelsen, som består av en glasskulptur och ett diplom, delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Det första Stockholm Human Rights Award tilldelades år 2009 den sydafrikanske domaren Richard Goldstone, tidigare chefsåklagare för FN-tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda och ledare för en undersökningskommission utsedd av FN med uppgift att undersöka brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i samband med konflikten i Gaza vid årsskiftet 2008–2009.