Hina Jilani, banbrytande advokat, förkämpe för demokrati och ivrig aktivist för medborgerliga rättigheter, tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020.

Se prisceremonin livesänd här den 6 december 2021!

Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Hina Jilani
Hina Jilani.

Hina Jilani tar emot utmärkelsen den 30 november vid en ceremoni i Stockholm när den delas ut för tolfte gången.

När Hina Jilani direkt fick bevittna orättvisor och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, tände det ett livslångt engagemang hos henne för att utmana normer och för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i Pakistan och över hela världen.

Hina Jilani grundade 1980 den första advokatfirman i Pakistan med enbart kvinnor, för att tillhandahålla rättslig hjälp till kvinnor. År 1980 grundade Hina Jilani också Women’s Action Forum, en kampanjgrupp som förespråkade kvinnors rättigheter och utmanade de diskriminerande lagar som hon hade växt upp med.

År 1986 grundade Hina Jilani Pakistans första rättshjälpscentrum och fortsatte med att driva en mängd rättsfall som blev milstolpar och med att ändra måttstockarna för mänskliga rättigheter i Pakistan. Hon har alltid riktat in sig på de mest utsatta delarna av samhället. Samma år bildades Human Rights Commission of PakistanPakistans kommitté för mänskliga rättigheter, med Hina Jilani som en av grundarna.

År 1990 var Hina Jilani med och grundade Dastak, en skyddad plats som ger fri juridisk rådgivning och stöd åt kvinnor som flyr från könsrelaterat våld. Dastak arbetar också med att öka uppmärksamheten på frågor som våld i nära relationer, barnäktenskap och ”hedersmord”.

År 2000 var Hina Jilani den första som utsågs till Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant för människorättsförsvarares situation. Inom det uppdraget arbetade hon under åtta år för att skydda och ge möjligheter åt dem som kämpar för mänskliga rättigheter. År 2013 blev Hina Jilani medlem av The Elders, en grupp av oberoende ledare från hela världen som grundades av Nelson Mandela. The Elders vision är att arbeta tillsammans för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter, att främja etik i statsstyrelse, att lösa konflikter och rikta sig mot deras grundorsaker samt att utmana orättvisor. Hina Jilani är för närvarande ordförande för Världsorganisationen mot tortyr, en av ordförandena i World Refugee and Migration Council, Världsrådet för flyktingar och migration, och en av ordförandena i Arbetsgruppen för rättvisa.