Stockholm Human Rights Award 2012, det fjärde i ordningen, delades ut vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm. 

Årets pris delades ut till minne av Raoul Wallenberg, och gick till Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter under perioden 2006–2011 och European Roma Rights Centre (ERRC), en organisation med högkvarter i Budapest som arbetar för att stärka romernas ställning i Europa. De båda pristagarna får utmärkelsen för sitt hårda och ihärdiga arbete för att stärka romernas ställning i Europa.

Dezideriu Gergely och Thomas Hammarberg
Dezideriu Gergely och Thomas Hammarberg.

Priset utdelades av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon beskrev romerna som en utsatt minoritet i Europa, som ofta drabbas av diskriminering och våld. Romerna är den största minoritetsgruppen i Europa, med 10–12 miljoner människor, som saknar eget territorium och beskydd från någon stat. 

– Romerna utsätts för diskriminering och attackeras även i länder som anser sig vara demokratiska förkämpar. De lever ofta i samhällets utkanter. Det har blivit en ond cirkel som måste brytas, men för att göra det krävs många människor som vågar bryta mönstret, sa Anne Ramberg.

Anne Ramberg och Thomas Hammarberg
Anne Ramberg och Thomas Hammarberg.

Efter prisceremonin följde en paneldebatt om hur man kan arbeta mot diskrimineringen av romerna och för att minska utanförskapet. I panelen medverkade Thomas Hammarberg, ERRC:s generalsekreterare Dezideriu Gergely och dess ”development manager” Ailsa Spindler samt chefs-JO och tidigare domaren i Europadomstolen Elisabet Fura. 

Ailsa Spindler och Dezideriu Gergely
Ailsa Spindler och Dezideriu Gergely.

Elisabet Fura
Elisabet Fura.

Publiken och pristagarna fick också lyssna på musik framförd av delar ur Sveriges Radios Symfoniorkester och pianisten Love Derwinger, liksom av Lise & Gertrud ”Två röster och en cello”.

Pianokvartett
Pianokvartett med Love Derwinger.

Lise & Gertrud
Lise & Gertrud.