Den sydafrikanske juristen Richard Goldstone blev den förste mottagaren av den nyinstiftade Stockholm Human Rights Award år 2009.

Richard Goldstone
Richard Goldstone.
Foto: Micke Lundström

Richard Goldstone har, enligt priskommittén, under flera decennier gjort enastående insatser för att främja rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, både i sitt hemland Sydafrika och på högsta internationella nivå.

Från 1994 till 2003 ingick Richard Goldstone i Sydafrikas författningsdomstol. Från 1994 till 1996 var han chefsåklagare för FN-tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda. Under perioden 1999–2003 ingick han i Internationella Röda Korsets ”International Group of Advisers”. År 2004 utsågs Goldstone av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan att ingå i den kommission som utredde påståenden om korruption och förskingring i FN:s ”Oil for Food”-program avseende Irak. I mars 2009 utsågs Goldstone av FN:s råd för mänskliga rättigheter att leda en undersökningskommission med uppgift att undersöka brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i samband med konflikten i Gaza vid årsskiftet 2008–2009.

Richard Goldstone har undervisat vid ett antal lärosäten, bland annat några av USA:s mest framstående juridiska fakulteter, som Harvard School of Law, Georgetown University i Washington, New York University School of Law och Fordham Law School i New York.