Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Richard Goldstone

Om Richard Goldstone

Den sydafrikanske juristen Richard Goldstone blev den förste mottagaren av den nyinstiftade Stockholm Human Rights Award år 2009.

Richard Goldstone
Richard Goldstone.
Foto: Micke Lundström

Richard Goldstone har, enligt priskommittén, under flera decennier gjort enastående insatser för att främja rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, både i sitt hemland Sydafrika och på högsta internationella nivå.

Från 1994 till 2003 ingick Richard Goldstone i Sydafrikas författningsdomstol. Från 1994 till 1996 var han chefsåklagare för FN-tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda. Under perioden 1999–2003 ingick han i Internationella Röda Korsets ”International Group of Advisers”. År 2004 utsågs Goldstone av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan att ingå i den kommission som utredde påståenden om korruption och förskingring i FN:s ”Oil for Food”-program avseende Irak. I mars 2009 utsågs Goldstone av FN:s råd för mänskliga rättigheter att leda en undersökningskommission med uppgift att undersöka brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i samband med konflikten i Gaza vid årsskiftet 2008–2009.

Richard Goldstone har undervisat vid ett antal lärosäten, bland annat några av USA:s mest framstående juridiska fakulteter, som Harvard School of Law, Georgetown University i Washington, New York University School of Law och Fordham Law School i New York.