Stockholm Human Rights Award 2010 tilldelades FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navanethem (Navi) Pillay.

Navi Pillay
Navi Pillay.
Foto: Micke Lundström

Navi Pillay fick priset för sitt livslånga arbete för att främja rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, och för sin roll i utvecklandet av en banbrytande rättspraxis för att våldtäkter ska bedömas som folkmord.

Navi Pillay, som kommer från Sydafrika, var den första kvinnan att öppna ett advokatkontor i sin hemprovins Natal år 1967. Under de närmast följande åren företrädde hon antiapartheidaktivister, avslöjade tortyr och såg till att fångarna på Robben Island fick sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Hon föreläste också på University of KwaZulu-Natal, och kom så småningom att utses till vice ordförande i universitetsstyrelsen för University of Durban-Westville. Efter avskaffandet av apartheid utsågs Navi Pillay år 1995 till domare i High Court of South Africa. Samma år utnämndes hon till domare i FN-tribunalen för Rwanda, där hon arbetade i åtta år, varav de fyra sista åren (1999–2003) som tribunalens ordförande. Hon spelade en avgörande roll i utvecklandet av Rwanda-tribunalens banbrytande rättspraxis att bedöma våldtäkter som en form av folkmord, men även när det gäller yttrandefrihet och hets mot folkgrupp. År 2003 utsågs hon till domare i den internationella brottmålsdomstolen ICC. År 2008 utsågs hon till FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter.

Som medlem i Women’s National Coalition i sitt hemland Sydafrika bidrog hon till att införa en regel i landets konstitution, som förbjuder diskriminering på grund av ras, religion och sexuell läggning. Hon är en av två grundare av Equality Now, som är en internationell organisation som arbetar för kvinnors rättigheter. Hon har också varit aktiv i andra organisationer som arbetar för att främja rättigheter för barn, fångar, tortyroffer och kvinnor som har utsatts för våld i hemmet. Navi Pillay har avlagt examen som Bachelor of Arts och juris kandidat vid Natal University i Sydafrika och en juris doktorexamen vid Harvarduniversitetet i USA. Hon är född 1941 och har två döttrar.

Dagens Nyheters ledare 1/12 2010 i samband med att Navi Pillay tog emot Stockholm Human Rights Award:
Navi Pillay: Värdig pristagare värd att lyssna på.