Cherif Bassiouni, som föddes 1937 i Kairo, anses av många som den enskilda person som betytt mest för framväxten av den moderna internationella straffrätten. Han har under det senaste halvseklet haft sitt finger med vid tillkomsten av alla de viktigaste internationella konventionerna på den internationella straffrättens område, till exempel 1973 års konvention mot apartheid, 1984 års konvention mot tortyr och den så kallade Romstadgan från 1998, som reglerar tillkomsten av den internationella brottmålsdomstolen i Haag. På senare år har han dock riktat kritik mot domstolens väldiga kostnader och överlastade byråkrati och uttryckt tvivel om dess fortsatta existens.

M. Cherif Bassiouni
Professor M. Cherif Bassiouni.
Foto: Micke Lundström 

Cherif Bassiouni är professor i juridik vid Kairo-universitetet och professor emeritus vid den juridiska fakulteten vid DePaul University i Chicago, där han undervisat i internationell straffrätt och mänskliga rättigheter sedan 1964.

Cherif Bassiounis outtröttliga arbete till stöd för internationell straffrätt och mänskliga rättigheter har under flera decennier fört honom till alla de stora krigsskådeplatserna, inklusive före dettaJugoslavien, Afghanistan och Irak. Som företrädare för FN har han dokumenterat krigsförbrytelser och förberett rättegångar mot gärningsmännen. Att våld mot kvinnor kommit att erkännas som en krigsförbrytelse efter de övergrepp som ägde rum i Bosnien i början av 1990-talet är till stor del Cherif Bassiounis förtjänst.

Cherif Bassiouni har under åren också varit aktiv i olika försök att skapa fred i Mellanöstern. Som rådgivare åt den dåvarande egyptiske presidenten Anwar Sadat var han en av arkitekterna bakom 1978 års avtal i Camp David om fred mellan Egypten och Israel. På senare år har han stött 2010 års initiativ att bryta Israels flottblockad mot Gaza och 2011 utsågs han av kungen av Bahrain till ordförande i en kommission (den så kallade Bassiouni­kommissionen) med uppgift att undersöka orsakerna till och omfattningen av de våldsamheter som ägde rum i Bahrain i februari och mars 2011. I sin rapport riktar kommissionen kritik mot säkerhetsstyrkornas bruk av tortyr och överdrivet våld. I den pågående konflikten i Syrien har Cherif Bassiouni försökt få FN att tillsätta en kommission för insamling av bevis för förekomsten av krigsförbrytelser, för att bereda marken för framtida rättegångar.