Den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem grundades 1989 med målsättningen att dels främja och skydda grundläggande mänskliga rättigheter för invånarna i de ockuperade palestinska områdena, dels sprida kunskap om deras rättigheter i Israel hos politiker och allmänhet. Organisationen betonar att samma rättigheter gäller för israeler och palestinier och att rättigheterna måste respekteras av både israeliska och palestinska myndigheter.

Jessica Montell, past executive director, and Hagai El-Ad, executive director of B'Tselem
Jessica Montell, tidigare verksamhetschef, och Hagai El-Ad, verksamhetschef för B'Tselem.
Foto: Micke Lundström

B'Tselem har hämtat sitt namn från det hebreiska ordet för ”Guds avbild”, ur skapelseberättelsen i Första Moseboken 1:27: ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

B'Tselem har under åren riktat världens uppmärksamhet på brott mot mänskliga rättigheter i Israel och på de ockuperade palestinska områdena genom att föra offrens talan och utkräva ansvar från myndigheterna. Att B'Tselems outtröttliga kamp för mänskliga rättigheter förs i en många gånger oförstående omgivning gör dess insatser extra viktiga.

B'Tselems arbete har under åren vunnit respekt både inom och utanför Israel. B'Tselem bildade 2011 ett råd med medlemmar från Israels intellektuella och kulturella elit, bland andra Amos Oz, David Grossman, Gila Almagor, Makram Khoury, Mordechai Kremnitzer och Ruth Dayan. B'Tselems verksamhet har också uppmärksammats i det israeliska parlamentet, knesset. Enligt knessets förra vice talman Naomi Chazan ”skyddar B'Tselem inte bara palestinier under Israels kontroll, man skyddar också Israels demokrati”.