Prins Zeid Raʿad Zeid al-Hussein av Jordanien tilldelas 2015 års Stockholm Human Rights Award för sitt arbete med att främja internationell rättvisa och stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Zeid Raʿad al-Hussein
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Raʿad al-Hussein.
Foto: Micke Lundström 

Prins Zeid valdes förra året enhälligt till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Hans meritlista för att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter är lång. Han har tagit strid mot sexuellt och könsrelaterat våld, initierat och lett flera utredningar om misstänkta brott begångna av FN:s fredsbevarande styrkor, som våldtäkt, människohandel och illegal droghandel – och insisterat på att det måste råda nolltolerans för sådan brottslighet. Prins Zeid är även en stark röst i kampen mot straffrihet och var en nyckelfigur i inrättandet av den internationella brottmålsdomstolen. Han har också arbetat för FN i före detta Jugoslavien, och har bland annat bidragit till att dokumentera orsakerna till folkmordet i Srebrenica.

Under 1996–2007 var prins Zeid Jordaniens ställföreträdande ständige representant – och sedermera ständige representant – i FN. Därefter tjänstgjorde han som Jordaniens ambassadör i USA, innan han under 2010 återvände till FN och befattningen som Jordaniens ständige representant. Han är välkänd för sitt arbete med att avslöja allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och för att få länder att se bortom segrarens rättvisa.

Prins Zeid är den första högkommissarien från ett land i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen, och många i denna region anser att utnämningen av honom signalerar en tydlig vilja hos det internationella samfundet att stå upp för mänskliga rättigheter i arabvärlden. De ökade spänningarna i regionen har dock medfört betydande utmaningar för prins Zeid i hans kamp för att hindra brott mot de mänskliga rättigheterna.

Prins Zeid har flera gånger uttryckt att det krävs ett större civilkurage för att alla människor ska kunna tillförsäkras sina mänskliga rättigheter. Han har bland annat uttalat i den israeliska tidningen Haaretz, att lösningen för att undvika skändligheter som Förintelsen är att utbilda varje barn i hela världen i mänskliga rättigheter med start före nio års ålder: ”In this way, from Catholic parochial schools to the most secular public institutions, and indeed Islamic madrassahs, children could learn – even in kindergarten – and experience the fundamental human rights values of equality, justice and respect.”