George Soros skapade Open Society Foundations år 1984. Stiftelsernas syfte är att finansiera och understödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i länder under övergång från totalitära styrelseskick. Open Society Foundations är i dag verksamma i mer än 70 länder.

George Soros
George Soros

George Soros föddes 1930 i Budapest. Han emigrerade till England 1947 och flyttade till New York 1956. Han har ägnat sig åt investeringar, bland annat utifrån principer hämtade från hans studier i filosofi, och började stödja filantropiska projekt på 1970-talet. Soros är också aktiv som debattör i en rad olika samhällsfrågor. Han är ordförande i Open Society Foundations och i Soros Fund Management, LLC.

Aryeh Neier är människorättsaktivist.

Aryeh Neier
Aryeh Neier

Aryeh Neier föddes i Berlin 1937 och flydde därifrån undan nazisterna med sin familj 1939. Innan Neier började arbeta för Open Society Foundations 1993 var han under tolv år generalsekreterare för Human Rights Watch, som han var med om att grunda 1978. Innan dess arbetade han under 15 år för American Civil Liberties Union (ACLU), under de åtta sista åren som verkställande direktör. Neier var adjungerad professor i juridik vid New York University under mer än ett decennium.