Mary Robinson, Förenta nationernas högkommissarie för mänskliga rättigheter från 1997 till 2002, var 2016 års mottagare av Stockholm Human Rights Award. Stockholm Human Rights Award delas ut årligen av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Mary Robinson tog personligen emot utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm den 23 november 2017.

Mary Robinson
Mary Robinson.
Foto: Micke Lundström

Mary Robinson var Irlands sjunde president – den första kvinnliga – mellan 1990 och 1997. Hon anses allmänt ha omdanat Irland, och hon tillskrivs att ha vitaliserat och liberaliserat presidentämbetet. När hon tillträdde sin tjänst hos FN 1997, fick hon bemyndigande att bestämma dagordningen för människorättsarbetet inom organisationen och internationellt.

I sin nuvarande roll som ordförande för stiftelsen Mary Robinson Foundation – Climate Justice är Mary Robinson en ståndaktig förkämpe för global rättvisa åt de människor som är mest sårbara för klimatförändringarnas inverkan – de fattiga, de maktlösa och de marginaliserade över hela världen. Hon föreläser outtröttligt om ämnet, reser runt jorden för att föra dialog med alla som är engagerade i global rättvisa, och uppmanar ständigt och övertygande världens ledare till snabb, långtgående och ambitiös handling för klimatet. Klimatförändringarnas inverkan på människor och deras rättigheter – rätt till mat, rent vatten, hälsa, utbildning och tak över huvudet – är det som driver hennes arbete.

I en TED talk-föreläsning som Mary Robinson höll 2015 beklagade hon att hon först sent hade engagerat sig i klimatfrågan. Hon berättade hur hon överallt fick höra en fras yttras, när hon ledde organisationen Realizing Rights – The Ethical Globalization Initiative och när hon arbetade med utvecklings- och människorättsfrågor i afrikanska länder: ”Men det är så mycket värre nu, så mycket värre.” När hon undersökte vad som låg bakom, fann hon att det handlade om klimatchocker, som extrema väderförändringar. Hotet om att klimatförändringar orsakade av människan en dag kan orsaka att en hel nation försvinner under vattnet, som i fallet med Kiribati, har berört henne djupt och har påskyndat hennes ansträngningar.

Mary Robinson har ägnat större delen av sitt liv åt att vara en förkämpe för mänskliga rättigheter och har tagit emot åtskilliga hedersbetygelser och utmärkelser över hela världen, däribland amerikanska presidentens frihetsmedalj från president Obama. Hon är medlem av organisationen The Elders, tidigare ordförande i nätverket Council of Women World Leaders och medlem av organisationen Madridklubben.