Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är 2017 års mottagare av Stockholm Human Rights Award. Priset delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

ICC-ämbetsmän
ICC:s registrator Herman von Hebel, president Silvia Fernández de Gurmendi och åklagare dr Fatou Bensouda.
Foto: Micke Lundström

ICC:s främsta ämbetsmän, presidenten Silvia Fernández de Gurmendi, åklagaren dr Fatou Bensouda och registratorn Herman von Hebel tar emot utmärkelsen gemensamt på domstolens vägnar i Stockholm den 20 november i närvaro av DD. MM. Konungen och Drottningen.

ICC har sitt säte i Haag, är den enda permanenta internationella brottmålsdomstolen i sista instans, och har mandat att bekämpa straffrihet för de allvarligaste brotten som angår världssamfundet, med full respekt för de rättigheter som tillkommer misstänkta och åtalade i en rättssäker process. Domstolen inrättades när Romstadgan – den rättsliga grunden för ICC:s tillkomst – trädde i kraft den 1 juli 2002 efter att ha ratificerats av 60 länder. Därefter har antalet konventionsländer mer än fördubblats och är för närvarande 123.

Genom att bygga upp förståelse och samarbete med länder över hela världen har ICC blivit verklighet, utifrån den nydanande idén om en internationell brottmålsdomstol som ställer dem som begår de mest avskyvärda brotten till svars. Konventionsländerna är rättsligt förpliktade att gripa misstänkta och överlämna dem till ICC, att säkra misstänktas tillgångar när så erfordras och att samarbeta med domstolen på andra sätt, exempelvis för att skydda målsägande och vittnen. Eftersom ICC saknar egen polisstyrka eller verkställande myndighet, är det samarbete som bär upp Romstadgans system.

Sedan domstolen kom till har åklagarens kansli inlett tio offentliga brottsutredningar och genomför för närvarande tio preliminära förundersökningar om brott. Hittills har mer än 40 personer åtalats för påstådda ogärningar, med ett antal fällande domar. Ett stort antal målsägande har deltagit i domstolens rättegångar och får ersättning genom ICC:s program för brottsskadeersättning.

ICC bekämpar engagerat straffrihet för avskyvärda brott som hotar världens fred, säkerhet och välfärd i enlighet med Romstadgan och spelar en avgörande roll i att främja rättsstatliga värderingar och rättssäkerhet i världen.