Mottagare av Stockholm Human Rights Award 2019 är David Miliband och International Rescue Committee (IRC), den humanitära biståndsorganisation som han leder.

Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Thomas Buergenthal
David Miliband. Foto: Getty för IRC.

Utmärkelsen överlämnas den 4 november vid en ceremoni i Stockholm när den delas ut för elfte gången.

David Miliband har som barn till judiska flyktingar som flydde till Storbritannien efter andra världskriget ett personligt intresse av att stödja människor som har tvingats lämna sina hem på grund av krislägen. I egenskap av president och vd för IRC har han uppsikt över biståndsoperationer i mer än 40 krigsdrabbade länder samt över vidarebosättningsprogram för flyktingar i 28 städer i USA.

Under 2018 hjälpte IRC och dess internationella samarbetspartners 2 175 barn och föräldrar som sökte asyl i USA samt omlokaliserade 5 374 flyktingar och innehavare av särskilt immigrantvisum till USA till 25 städer. Utöver det pågående arbete i USA tillhandahåller IRC rent vatten, husrum, hälsovård och utbildning till personer i konfliktdrabbade områden som Myanmar, Syrien och Jemen. IRC har en innehållsrik historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet, när IRC grundade sjukhus och barncentra. Dessutom tog IRC initiativ till katastrofbiståndprogram vid slutet av andra världskriget.

USA:s tidigare president Bill Clinton har beskrivit David Miliband som ”en av de mest kreativa ämbetsmännen i vår tid”. David Miliband har ägnat sin yrkesbana åt att förbättra tillgången till rättskipning och att vidmakthålla rättsstatens principer. Han tog examen med distinktionsbetyg i filosofi, statskunskap och ekonomi vid universitetet i Oxford 1987 och studerade därefter statskunskap som Kennedy-stipendiat vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hans engagemang för det allmännas tjänst befästes när han blev ledamot av det brittiska parlamentet 2001, ett uppdrag som han behöll i 12 år. År 2006 utsågs David Miliband till miljöminister i den brittiska regeringen. På den posten var han ansvarig för att utveckla Storbritanniens klimatförändringspolitik och gjorde klimatet till en prioriterad fråga för lagstiftarna. Från 2007 till 2010 tjänstgjorde han som Storbritanniens utrikesminister, en ställning som han använde för att uppmärksamma och fördöma brott mot de mänskliga rättigheterna över hela världen. År 2013 lämnade David Miliband sin plats i parlamentet för att bli chef för IRC.