Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bokserien ”Praktiskt process”  av Roberth Nordh i uppdaterad upplaga

Bokserien Praktisk process som omfattar åtta böcker behandlar ett antal centrala processrättsliga frågor, såsom rättegångshinder, bevisfrågor, tvångsmedel, domens rättskraft osv.
De olika delarna har tidigare kommit ut vid olika tidpunkter, vissa delar har kommit ut i nya upplagor medan andra delar inte varit föremål för någon uppdatering. Nu har hela serien genomarbetats och samtliga åtta delar utkommer nu samtidigt i nya upplagor.

Bokserien vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad redogörelse för rättsläget på ett visst område.

Praktisk process av Roberth Nordh, Iustus, 2019