Juridiska biblioteket anordnade ett litteraturseminarium den 3 oktober 2023. Medverkade gjorde de två fd. professorerna och domarna i Högsta domstolen Bertil Bengtsson och Johnny Herre samt författaren och förläggaren Svante Weyler.