Biblioteket är ett juridiskt fackbibliotek som omfattar närmare 55 000 volymer svensk och utländsk litteratur med tyngdpunkt på svensk och nordisk juridik.
 
Vi finns i Advokatsamfundets hus på Östermalm och är öppet för alla som avlagt svensk juridikexamen och för juridikstuderande.

Lån medges endast till advokatbyråer. Läsplatser och WiFi finns för studier på plats.

Stadgar

Styrelse

Historik