Stadgar för Stiftelsen Juridiska biblioteket i Stockholm