Riksåklagaren har presenterat ett förslag till ny lag som gör det straffbart för vuxna att kontakta barn om de har sexuella avsikter.
Straffansvaret ska gälla oavsett hur kontakten tagits - via internet, telefon eller på annat sätt. Påföljden kan enligt förslaget bli böter eller i allvarligare fall, fängelse upp till ett år. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Samtidigt presenterade Brottsförebyggande rådet sin rapport "Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet" som visar att många barn, företrädesvis flickor, kontaktas via internet av vuxna i sexuella syften.

Ds 2007:13, Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Brå-rapport 2007:11, Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet